Aftale om træningsforløb

TRÆNINGSFORLØBET 

Træneren bistår klienten med personlig træning (herefter benævnt Træningsforløbet).
Træningsforløbets konkrete indhold og fokus aftales nærmere og Træneren udpeger et eller flere egnede steder til træningen.
 

Træningstimer afholdes som udgangspunkt det i pkt. 1.2 anførte antal gange om ugen, men kan placeres eller omplaceres efter nærmere aftale som angivet i pkt. 2.
 

Kunden indbetaler det i pkt. 1.2 angivne beløb til Trænerens bankkonto ved almindelig bankoverførsel. Klienten modtager ved Aftalens indgåelse en faktura. Første træningstime kan påbegyndes når betaling af det fulde beløb er modtaget. Ved forsinket betaling pålægges gebyrer efter inkassolovens regler, og forfaldne krav forrentes med sædvanlig morarente.  

PLACERING OG OMPLACERING AF TRÆNINGSTIMER
 

Træneren er forpligtet til at påbegynde Træningsforløbet inden 30 dage fra betalingen i henhold til pkt. 1.4 er indgået, medmindre dette på grund af Klientens forhold ikke kan lade sige gøre, eller andet aftales.
 

I forbindelse med Træningsforløbets begyndelse lægger Parterne i fællesskab så vidt muligt en plan med sted og tidspunkt for de enkelte træningstimer og hvis det aftales hjælper Træneren med at lægge en kostplan og selvtræningsplan, der skal fungere parallelt med træningstimerne. Kostplanen er til inspiration og motivation den er ikke skræddersyet.
 

Mister klienten helt eller delvist en træningstime ved at udeblive eller komme for sent refunderes træningstimen ikke.
 

Parterne kan dog begge melde afbud til en aftalt træningstime pr. telefon eller SMS. Træneren vil i så fald omplacere træningstimen, medmindre klienten aflyser senere end 24 timer før træningstimens planlagte begyndelse.
 

Såfremt klienten aflyser senere end 24 timer før træningstimens planlagte begyndelse, betragtes træningstimen som anvendt og trækkes fra de tilgodehavendetræningstimer.

Det er derfor vigtigt at melde afbud i god tid.
 

Parterne melder ferie til hinanden i så god tid som muligt, og aftaler i fællesskab omplacering af de træningstimer, der vil blive berørt af ferien. Hvis parterne bliver skadet eller der sker personlige ting i familien, så træningen må aflyses, aftaler man i fællesskab en ny tid. 

Klienten accepterer, at Træningsforløbet kan blive afbrudt. Der ligger ikke i Aftalen et løfte om, at alle træningstimer skal lægges kontinuerligt i flere på hinanden følgende uger. Afbrydelser af træningsforløbet berettiger således ikke klienten til forholdsmæssigt afslag, men til omplacering af de aflyste træningstimer, når betingelserne for omplacering efter pkt. 2.4 er opfyldt. Afbrydelser af Træningsforløbet berettiger ikke nogen Part til at hæve Aftalen.

Træningstimerne kan ikke videregives til andre personer end en selv.
 

VARIGHED OG OPSIGELSE
 

Klienten kan ikke træde tilbage fra Aftalen (der er ingen fortrydelsesret), da den vedrører et       


Aftalen løber indtil samtlige træningstimer er opbrugt, dog max 12 måneder fra Aftalens Indgåelse, medmindre det skyldes Trænerens forhold, at de resterende træningstimer ikke er opbrugt ved de 12 måneders udløb.
 

Får Klienten en skade eller bliver syg afbrydes forløbet midlertidigt og genoptages senere, når Klienten vender tilbage til træneren igen. Genoptagelse af træningsforløbet skal som udgangspunkt ske i Aftalens løbetid max 12 måneder.

Bliver Klienten ikke klar til at genoptage træningen inden for Aftalens løbetid, refunderes de resterende træningstimer ikke.
 

ØVRIGE FORHOLD
 

Aftalen er personlig, og træningstimer kan derfor ikke overdrages til andre.
 

Fysisk træning er naturligt forbundet med risiko for skader. Træneren vejleder efter bedste evne og ønsker Klienten i korrekt teknik, opvarmning, kostplan og træningsplan med øvelser.

Træneren er ikke ansvarlig for skader eller tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med træningstimer eller hjemmetræning, eller som følge af Klientens anvendelse af kostplanen, medmindre Træneren groft uagtsomt eller forsætligt har forårsaget de pågældende skader eller tab.
 

Træneren bistår og støtter klienten i træningstimerne med henblik på, at Klienten når sine personlige træningsmål. Det endelige resultat vil dog afhænge af en række faktorer uden for Trænerens kontrol, herunder Klientens egen indsats, og Træneren kan således ikke garantere, at Klienten når samtlige personlige træningsmål fuldt ud.

Book et møde

- gratis og helt uforpligtende

Kontakt

Ønsker du at høre mere om hvordan jeg hjælper dig, kontakter du mig via nedenstående. Jeg ser frem til at høre fra dig.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Angående:
*
Hvordan fandt du mig?:  
Evt. besked:
*
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Peter Liljenstenhej@peterliljensten.dkCVR: 35551476+45 50 42 58 16